ผู้สนับสนุน

Our Sponsor

PARKING

จุดจอดรถ

จุดจอดรถ P1
ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร จากจุด START
250 คัน
https://maps.app.goo.gl/1bwEfF37hHpBaGfk6

จุดจอดรถ P2-1 (จอดริมถนน)
ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร จากจุด START
350 คัน
https://maps.app.goo.gl/ooso8jAFiE4FW6TZ8

จุดจอดรถ P2-2 (จอดริมถนน 2 ฝั่งตลอดแนว)
ระยะทาง 1 กิโลเมตร จากจุด START
250 คัน
https://maps.app.goo.gl/koC3xJddC6XSKiDFA

จุดจอดรถ P3
ระยะทาง 300 เมตร จากจุด START
350 คัน
https://maps.app.goo.gl/cDYf37T2614pkJ5V6

จุดจอดรถ P4
ระยะทาง 400-800 เมตร จากจุด START
1,000 คัน
https://maps.app.goo.gl/GrnmcP69QjWt8JjK9

จุดจอดรถ P5
ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร จากจุด START
500 คัน
https://maps.app.goo.gl/VpCGGx7F1RRMJfJs9